Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – zadanie dodatkowe

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2019/2020Każdy uczestnik etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2019/2020 mógł uzyskać W ETAPIE WOJEWÓDZKIM 10 punktów za przygotowanie własnego zadania dodatkowego.

Poniżej zamieszczamy listy osób, które nadesłały zadanie dodatkowe.

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2019/2020

Szanowni Uczestnicy wojewódzkiego finału Pomorskiej Ligi Zadaniowej,
Rodzice, Nauczyciele i Opiekunowie,

Z uwagi na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym oraz po analizie ryzyka, która nakazuje zastosowanie daleko posuniętych środków ostrożności, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom konkursu z przykrością zawiadamiamy, że etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej zaplanowany na 14 i 28 marca 2020 r. zostaje przełożony na późniejszy termin.

Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty w stanowisku z dnia 9 marca 2020 r. rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.

Nowy termin etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” zostanie ustalony i przekazany niezwłocznie po ustaniu zagrożenia.

Prosimy o śledzenie strony Organizatora – Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz platformy „Zdolni z Pomorza”.

Jednocześnie przypominamy, że każdy uczestnik etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza może uzyskać dodatkowo 10 punktów za przygotowanie własnego zadania dodatkowego. Zadanie z rozwiązaniem należy przesłać do dnia 14 marca 2020 r. na adresy e-mailowe, na które uczestnicy przesyłali rozwiązane zadania z etapu powiatowego.

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – komunikat II

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2019/2020

Data konkursu: 14 marca 2020 r. i 28 marca 2020 r.

Miejsce konkursu:
Słupsk Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (ul. Szczecińska 36)
Gdańsk Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku (al. Gen. Józefa Hallera 16/18)

Zarówno w Słupsku, jak i w Gdańsku poszczególne konkursy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” odbędą się zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.

Czytaj więcej...

Dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym dla laureatów PLZ

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2019/2020Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza znalazła się w w/w wykazie.

Wykaz zawodów wiedzy

Czytaj więcej...