Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” w wykazie zawodów wiedzy Kuratorium Oświaty w Gdańsku

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło w dniu 24 lutego 2021 r. „Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły”, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” znalazła się już po raz kolejny w ww. wykazie.

Czytaj więcej...

ETAP WOJEWÓDZKI Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2020/2021 – Informacja 4

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021

Konkurs dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

27 lutego 2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe III etapu (wojewódzkiego) Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z przedmiotów: MATEMATYKA, CHEMIA, INFORMATYKA, natomiast 6 marca 2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe z przedmiotów: BIOLOGIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE.

Czytaj więcej...

ETAP WOJEWÓDZKI Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – Informacja 3 [Aktualizacja]

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w naszym kraju nie istnieją obecnie przesłanki do organizacji etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w sposób stacjonarny. Organizator w Regulaminie zastrzegł sobie możliwość zmiany formy realizacji konkursu na etapie wojewódzkim w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Komitet Organizacyjny PLZ „Zdolni z Pomorza” postanowił przeprowadzić konkurs dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w sposób zdalny w podanym w harmonogramie terminie. Natomiast dla szkół podstawowych termin organizacji konkursu zostaje przesunięty. Informacje o terminie przeprowadzenia konkursu dla szkół podstawowych zostaną podane w kolejnych komunikatach. Planuje się organizację konkursu dla szkół podstawowych w sposób stacjonarny.

Czytaj więcej...

ETAP WOJEWÓDZKI Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – Informacja 2

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu etapu wojewódzkiego zostaną podane w Informacji 3.

Zgodnie z regulaminem uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” może zdobyć w etapie wojewódzkim 50 punktów z testu, a dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem. Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego.

Zachęcamy do przygotowania własnego zadania wraz z rozwiązaniem.

Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie kryteriów, związanych z przygotowaniem własnego zadania dodatkowego.

Czytaj więcej...

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – Informacja 1

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Gratulujemy wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych do tego etapu. Najliczniejszą grupę uczestników etapu wojewódzkiego stanowić będą uczniowie startujący w konkursie z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne (103 osoby) i chemii (102 osoby), a następnie z matematyki (77 osób) i biologii (71 osób). Najmniej liczne grupy uczniów startować będą w konkursie z informatyki (51 osób) i fizyki (41 osób). Ogółem do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 210 osób ze szkół podstawowych i 235 osób ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Razem w etapie wojewódzkim będzie uczestniczyć 445 uczniów. Poniżej zamieszczamy zestawienie przedstawiające liczbę osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego z podziałem na przedmioty i poziomy nauczania.

Czytaj więcej...