Laureaci i finaliści etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2020/2021

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021

Poniżej publikujemy listę laureatów i finalistów etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. Serdecznie gratulujemy uzyskania wysokiego wyniku uczestnikom konkursu oraz nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.

Czytaj więcej...

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – WYNIKI (INFORMACJA 2)

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Poniżej publikujemy wstępne listy laureatów i finalistów etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. 22.01.2021 r. zostaną ogłoszone końcowe wyniki tego etapu. Dodatkowo 22.01.2021r. zostaną zamieszczone kryteria punktowania zadania dodatkowego wraz z informacją o sposobie przesłania zadań drogą elektroniczną do organizatora. Uczestnik etapu wojewódzkiego może bowiem zdobyć dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem, punkty te doliczane są do wyników końcowych etapu wojewódzkiego.

Czytaj więcej...

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – WYNIKI (INFORMACJA 1)

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w etapie powiatowym konkursu. Poniżej zamieszczamy wyniki wstępne tego etapu. 18.01.2021 r. zostaną opublikowane wstępne listy laureatów i finalistów. Natomiast 22.01.2021 r. zostaną ogłoszone wyniki końcowe II etapu powiatowego PLZ „Zdolni z Pomorza”.

Czytaj więcej...

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – pilne komunikaty

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – przedmiot: informatyka – szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:

Korekta do zadania 4 (zmiana jednej liczby w treści)

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – przedmioty: biologia, informatyka, matematyka:

Termin nadsyłania rozwiązań z etapu powiatowego został wydłużony do 6.12.2020 r.

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – przedmioty: chemia, fizyka, kompetencje społeczne:

Termin nadsyłania rozwiązań z etapu powiatowego został wydłużony do 20.12.2020 r.

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” – szczegóły organizacyjne – Informacja 2 [Aktualizacja]

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021

Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego (z których) został zakwalifikowany. Zadania są ogólnodostępne. 

Zmagania konkursowe II etapu powiatowego odbędą się w dwóch przedziałach czasowych, zgodnie z podanym poniżej harmonogramem:

Czytaj więcej...