Produkt finalny

3 efs poziom mini

Poniżej prezentujemy wypracowany w ramach projektu innowacyjnego w latach 2010-2013 model systemu wspierania uczniów uzdolnionych Zdolni z Pomorza:

 Poniżej do pobrania kolejne, wypracowane w ramach projektu, dokumenty:

1.  Badania i ewaluacja przeprowadzone w ramach projektu.
2.  Model systemu wspierania uczniów uzdolnionych.
     2.1.  Regionalny program i partnerstwo na rzecz wspierania uczniów uzdolnionych: cz. 1 - porozumieniacz. 2 - rada konsultacyjna.
     2.2.  Sieć centrów nauczania kreatywnego.
     2.3.  System diagnozy i rekrutacji uczniów.
     2.4.  Formy wspierania ucznia - zasady uczestnictwa, deklaracja udziału.
             2.4.1.  Zajęcia pozalekcyjne.
             2.4.2.  Spotkania akademickie.
             2.4.3.  Obozy naukowe.
             2.4.4.  Opieka merytoryczna szkół wyższych.
             2.4.5.  Stypendia.
             2.4.6.  Konkursy.
     2.5.  Rekrutacja oraz wspieranie nauczyciela.
     2.6.  Portal edukacyjny z platformą e-learningową.