Podstawy programowania w C++

23 listopada 2019 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie akademickie pt. „Postawy programowania w C++” dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej. 

Młodzież podczas pracy przy komputerachSpotkanie rozpoczął wykład, na którym przedstawione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące programowania w języku C++. Uczniowie zapoznali się między innymi z zasadami konstruowania prostych programów w tym języku, z podstawowymi typami zmiennych, składnią instrukcji warunkowej oraz mechanizmem pętli. Po każdym krótkim zagadnieniu wyświetlany był przykładowy kod programu, który uczniowie musieli poprawić lub uzupełnić. (Uczniowie byli bardzo aktywni i z pomocą prowadzącego naprawili wszystkie programy.)

Po wykładzie uczniowie zostali podzieleni na małoliczne grupy laboratoryjne. Każda z grup miała do wykonania kilka zadań. Większość z nich polegała na zmodyfikowaniu istniejącego programu lub napisaniu całkiem nowego programu. Jedne programy musiały się przywitać z użytkownikiem wyświetlając na ekranie jakiś komunikat, inne wypisać np. kolejne liczby naturalne, a jeszcze inne sprawdzić czy wprowadzona liczba z klawiatury jest liczbą parzystą czy nieparzystą. Bardziej doświadczeni uczniowie mieli do napisania prostą grę polegającą na zgadywaniu liczby, którą komputer wylosował z danego zakresu liczb naturalnych.