Ślady kryminalistyczne i ich ujawnianie

W sobotę 23 listopada br. na Wydziale Chemii UG odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie akademickie w ramach projektu Zdolni z Pomorza. W spotkaniu uczestniczyło 58 uczniów.

Grupa uczniów biorąca udział w spotkaniu akademickim na Uniwersytecie GdańskimZostało ono zorganizowane dla uczniów szkół podstawowych z możliwością uczestniczenia w nim uczniów pierwszych klas licealnych. Spotkanie było poświęcone zagadnieniom związanym z kryminalistyką. Podczas kilkugodzinnego pobytu na Wydziale Chemii, Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz na Wydziale Prawa i Administracji uczniowie najpierw wysłuchali wykładu dotyczącego historii kryminalistyki i stosowanym w niej metodom badawczym a potem podzieleni na trzy grupy audytoryjne (17+20+21 uczniów) udali się zgodnie z harmonogramem (w cyklu rotacyjnym) do laboratorium chemicznego, laboratorium z fizyki i do Muzeum Kryminalistyki. Na Wydziale Chemii, w laboratorium (grupa audytoryjna podzielona na dwie grupy laboratoryjne), uczniowie analizowali wybrane ślady pozostawione na miejscu zdarzenia, np. ślady krwawe czy odbitki palców. Dowiedzieli się co to są minucje, jakie są rodzaje wzorów linii papilarnych i samodzielnie dokonywali ściągania odcisków palców z zastosowaniem proszków daktyloskopijnych.

Z kolei w laboratorium fizyki, na Wydziale MFiI, również w grupach laboratoryjnych, przedmiotem ćwiczeń były badania mikrośladów w postaci metalicznych cząstek powystrzałowych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego oraz badania zmian współczynnika załamania światła, który pełni kluczową rolę podczas badań porównawczych okruchów szklanych znalezionych na miejscu przestępstwa. Uczniowie również wyznaczali, poprzez pomiar EKG elektrofizjologiczne parametry pracy układu krwionośnego. 

Każda grupa audytoryjna zwiedziła Muzeum Kryminalistyki na WPiA UG, w którym znajdują się, mające wartość historyczną i materialną, unikalne w skali kraju bogate zbiory dotyczące różnorakich zbrodni i przestępstw. To jedyna tego rodzaju placówka w Polsce i żadna polska uczelnia nie może się poszczycić się takimi zbiorami, gromadzonymi od ponad 30 lat. W muzeum uczniowie oglądali eksponaty związane z medycyną sądową, dokumentację kryminalistyczną dotyczącą głośnych spraw i katastrof wraz ze zbiorami z zakresu fotografii kryminalistycznej. Obejrzeli również przedmioty służące do popełniania czynów zabronionych m.in. narzędzia włamań, przyrządy. Poznali sprzęt kryminalistyczny służący do ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscach zdarzeń. Zobaczyli sfałszowane banknoty i monety. Dużym zainteresowaniem cieszył się dział broni i amunicji wykorzystywanych do popełniania przestępstw. 

Atrakcyjne doświadczania i ćwiczenia oraz wizyta w muzeum pozwoliły znacznie rozszerzyć wiedzę poznawaną w szkole, jak również przekonać uczniów do samodzielnego operowania i eksperymentowania. Autorem i organizatorem spotkania akademickiego był dr hab. Henryk Myszka, wykład wygłosiła prof. UG dr hab. Aleksandra Dąbrowska a ćwiczenia były wykonywane pod nadzorem doświadczonej kadry pracowników UG, oprócz wyżej wspomnianych osób, dr Pawła Niedziałkowskiego, dr Annę Synak i dr Anetę Lewkowicz. Po Muzeum Kryminalistyki uczniów oprowadzał mgr Janusz Czeczko.