Mediacje w pracy z uczniem zdolnym

Mediacje w pracy z uczniem zdolnym2 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Jego gościem była Małgorzata Chachaj, która zawodowo zajmuje się mediacjami. Przybliżyła ona uczestnikom temat mediacji rówieśniczej. Szczególną uwagę zwróciła na istotność różnic kulturowych w procesie mediacji. Uczestnicy otrzymali sporo materiałów, które z pewnością przydadzą się im w dalszej pracy.

Czytaj więcej...

Świat eksperymentów chemicznych w zmniejszonej skali we współpracy z uczniem szczególnie uzdolnionym

Spotkanie online sieci chemików23 października br. odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Temat seminarium brzmiał: „Świat eksperymentów chemicznych w zmniejszonej skali we współpracy z uczniem szczególnie uzdolnionym”. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej na platformie clickmeeting.

Czytaj więcej...

Hybrydowe spotkanie sieci psychologów i pedagogów

Wychowanie społeczeństwa bezrefleksyjnego - w sali30 września 2021 roku odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Pierwszy raz miało ono charakter hybrydowy – pani Emilia Żyznowska prowadziła webinarium na żywo z możliwością aktywnego uczestnictwa w nim obecnych na sali osób.

Czytaj więcej...

Spotkanie podsumowujące pracę sieci i samokształcenia nauczycieli chemii w roku szkolnym 2020/2021

Gdzie jesteś?31 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie podsumowujące pracę sieci i samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2020/2021. Kontynuowano na nim zgłębianie tematu narzędzi TIK w nauczaniu chemii. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej na platformie clickmeeting.

Czytaj więcej...

TIK-owe inspiracje dla chemików

Narzędzia TIK-owe w nauczaniu chemii

22 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Jego tematem były TIK-owe inspiracje dla chemików. Odbyło się ono w formie zdalnej na platformie clickmeeting.

Czytaj więcej...