Jak się czujesz?

Spotkanie28 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Tym razem grupa zebrała się stacjonarnie, co było wszystkim bardzo potrzebne, bo zdążyli już za sobą zatęsknić. Spotkanie było niezwykle intensywne – goszczono na nim aż dwie ekspertki.

Czytaj więcej...

Znajomość zmian w nomenklaturze związków organicznych zgodnie z najnowszymi wytycznymi IUPAC podczas współpracy z uczniem zdolnym

Misja IUPAC19 marca 2022 roku odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Tematem spotkania była „Znajomość zmian w nomenklaturze związków organicznych zgodnie z najnowszymi wytycznymi IUPAC podczas współpracy z uczniem zdolnym”. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej na platformie ZOOM i zostało poprowadzone przez panią Jolantę Sadowską, uczestniczkę sieci chemików.

Czytaj więcej...

Metody aktywizujące we współpracy uczniem zdolnym na zajęciach chemii

Cechy charakteryzujące dzieci zdolne4 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Jego tematem były „Metody aktywizujące we współpracy uczniem zdolnym na zajęciach chemii”. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej na platformie ZOOM i poprowadził je pan Łukasz Franków, nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej pracujący w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Czytaj więcej...

Mediacje w pracy z uczniem zdolnym

Mediacje w pracy z uczniem zdolnym2 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Jego gościem była Małgorzata Chachaj, która zawodowo zajmuje się mediacjami. Przybliżyła ona uczestnikom temat mediacji rówieśniczej. Szczególną uwagę zwróciła na istotność różnic kulturowych w procesie mediacji. Uczestnicy otrzymali sporo materiałów, które z pewnością przydadzą się im w dalszej pracy.

Czytaj więcej...