O blaskach i cieniach nauczania algorytmów – na spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

Nauczyciele i wykładowca podczas seminarium tematycznego z matematykiJak nauczać uczniów algorytmów? Jak wzmacniać ich kreatywność? O efektach nauczania algorytmów i o dodatnich oraz ujemnych stronach tej edukacji opowiadał dr Piotr Zarzycki, wykładowca z Uniwersytetu Gdańskiego podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki, które odbyło się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.  

Pierwszą część seminarium nauczyciele matematyki opuścili ze spostrzeżeniem, że akceptacja użycia przez ucznia różnych algorytmów w rachunkach wzmacnia kreatywność. Druga zaś część seminarium poświęcona została nauczaniu geometrii w oparciu o program GeoGebra.