Po spotkaniu opiekunów pedagogiczno-metodycznych

Nauczyciele na spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia opiekunów pedagogiczno-metodycznychW sobotę  25 listopada w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyło się spotkanie opiekunów pedagogiczno-metodycznych z Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego. Nauczyciele mogli uczestniczyć w seminarium dotyczącym nabywania i sposobów weryfikacji nabycia kompetencji kluczowych przez uczniów. Seminarium poprowadził dr Tomasz Knopik, psycholog zdolności, doradca zawodowy, trener z zakresu pracy z uczniem zdolnym. 

Uczestnicy seminarium byli bardzo zadowoleni ze spotkania, podkreślali, że otrzymali konkretne narzędzia do pomiaru i weryfikacji nabycia kompetencji. Po seminarium dr Knopika omówiono konkurs projektów oraz inne ważne kwestie związane z projektem „Zdolni z Pomorza”.