W sieci emocji. Po spotkaniu sieci kompetencji społecznych

Nauczyciele podczas warsztatów grupowych na spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne3 marca odbyło się kolejne spotkanie sieci samokształcenia i współpracy nauczycieli  kompetencji społecznych „W sieci emocji”. Tematem spotkania było zagadnienie: Jak wyzwolić motywację do działania? O atrakcyjnych metodach i formach pracy na zajęciach szkolnych.

Podczas zajęć poznaliśmy możliwości motywacyjne aktywizujących metod i narzędzi edukacyjnych w postaci: lapbooka, teatru cieni, teatrzyku Kamishibai oraz kart Dixit, a także gry Trimino, czyli wariacji na temat układanki domino, dzięki której można zaplanować bezstresowe powtórki. 

Najwięcej uwagi nauczyciele poświęcili na poznanie dwóch zupełnie nowych dla nich narzędzi: 
1. Teatrzyku Kamishibai, który nadaje się do pracy z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku i na każdym poziomie językowym. Jest medium mobilnym, uczy poprzez zabawę, pobudza wyobraźnię, kreatywność i pozwala uczniom wykazać się uzdolnieniami, umożliwia przeżywanie emocji, daje poczucie akceptacji uczniom słabszym i zwiększa ich motywację, pozwala opowiadającemu zapomnieć o tremie i łagodzi lęk przed mówieniem, zależnie od sposobu zastosowania może pomóc rozwijać sprawność słuchania, mówienia, pisania i czytania;
2. Lapbooka, czyli „książki na kolanach”, którego możliwości zaskoczyły nauczycieli. W tworzeniu lapbooków nie ma bowiem ściśle określonych zasad, natomiast ważniejsza jest tu fantazja, twórcze wykorzystanie materiałów i przedstawienie za ich pomocą wybranego zagadnienia. 

Uczestnicy sieci samodzielnie opracowywali narzędzia, przygotowywali scenariusze i ilustracje do określonych problemów, poszukiwali rozwiązań i zastosowań edukacyjnych zaproponowanych gier. Podczas spotkania powstało wiele pomysłów wykorzystania poznanych metod podczas codziennej pracy przedmiotowej, jak i wychowawczej. 

Spotkania sieci „W sieci emocji” wyzwalają w nas wyłącznie emocje pozytywne, sprawiają nam wszystkim ogromną przyjemność, jesteśmy też otwarci na nowe osoby, które dołączają do naszej grupy podczas kolejnych spotkań.

Nauczyciele podczas warsztatów grupowych na spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów rozwijających kompetencje społeczneNauczyciele podczas warsztatów grupowych na spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne