Jak rozmawiać z rodzicem ucznia zdolnego?

Opiekunowie pedagogiczno-metodyczni podczas spotkania sieciByło o czym mówić, podczas spotkania opiekunów pedagogiczno-metodycznych z Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego, którzy przyjechali z całego województwa 17 maja do Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Sukces Dni Otwartych Funduszy Europejskich i zaangażowanie Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w Chojnicach w przygotowanie Święta Nauki, 300 osób w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i pokaz 60 zespołów projektowych, a także przygotowania do gali „Zdolnych z Pomorza”. A po części oficjalnej odbyło się seminarium "Jak rozmawiać z rodzicem ucznia zdolnego", które poprowadziła Marzena Kozłowska, nauczyciel-konsultant z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Było to kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia opiekunów pedagogiczno-metodycznych.    

Opiekunowie pedagogiczno-metodyczni podczas spotkania sieciOpiekunowie pedagogiczno-metodyczni podczas spotkania sieci - zajęcia grupoweOpiekunowie pedagogiczno-metodyczni podczas spotkania sieciOpiekunowie pedagogiczno-metodyczni podczas spotkania sieciOpiekunowie pedagogiczno-metodyczni podczas spotkania sieci - zajęcia grupoweOpiekunowie pedagogiczno-metodyczni podczas spotkania sieci - zajęcia grupowe