Jak „wywołać chemię” i wspierać proces uczenia się uzdolnionego ucznia podczas lekcji chemii?

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli7 lutego 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Podczas spotkania uczestnicy poznali cztery style myślenia uczniów – Style Myślenia FRIS® oraz dowiedzieli  się, w jaki sposób dobierać efektywne metody do pracy na lekcji,  tak, aby w relacjach uczeń – nauczyciel „była chemia”, która potęguję ciekawość i uruchamia wewnętrzną motywację do nauki. Seminarium poprowadziła pani Karolina Wołosowska - coach, certyfikowany trener FRIS.

Spotkania sieci współpracy i samokształcenia to przestrzeń do działań, których celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych, dzielenie się własnym doświadczeniem, wymiana dobrych praktyk oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z tematyką ucznia zdolnego. Spotykają się tutaj nauczyciele chemii wszystkich etapów edukacyjnych, których łączy pasja uczenia.

Wykładowczyni na tle prezentacji multimedialnejWykładowczyni na tle prezentacji multimedialnej