Lekcja chemii - lekcją dojrzałej odpowiedzialności za ziemię i świat

Sieci współpracy w samokształcenia nauczycieli26 marca 2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. 

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób wiedza zdobyta przez uczniów na lekcjach przedmiotów przyrodniczych może pomóc w opracowaniu rozwiązań, które ułatwią życie mieszkańcom innych części świata. Prowadząca zajęcia warsztatowe pani Mariola Romel-Kosiedowska podkreśliła powiązania między chemią jako nauką, a otaczającym człowieka środowiskiem przyrodniczym, co jest ważne dla zrozumienia współczesnego świata i bezpośrednio wpływa na rozbudzanie i pogłębianie naturalnej ciekawości poznawczej substancjami i ich przemianami nastolatków i „młodych dorosłych” – uczniów i uczennic. Dzięki czemu będą oni mogli samodzielnie odkrywać rolę i znaczenie chemii w życiu codziennym.

Spotkanie stało się  również okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zakresu stosowanych metod aktywizujących w pracy z uczniem zdolnym. Pani Beata Teska pokazała szeroką gamę stosowanych przez nią gier edukacyjnych.  

Na zakończenie członkowie sieci dokonali wspólnej ewaluacji pracy w bieżącym roku szkolnym.

Spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Chemii w ramach projektu Zdolnych z Pomorza to przestrzeń do działań, których celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych, dzielenie się własnym doświadczeniem, wymiana dobrych praktyk oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw  związanych z tematyką ucznia zdolnego. Spotykają się tutaj nauczyciele chemii wszystkich etapów edukacyjnych, których łączy pasja uczenia.

Nauczyciele pracujący nad projektemNauczyciele pracujący nad projektemWykładowczyni na tle prezentacji multimedialnejNauczyciele podczas zajęć warsztatowych - praca w grupachNauczyciele podczas zajęć warsztatowych - praca w grupachZajęcia warsztatowe