Metody pracy z problemem matematycznym na lekcji

Dziewczyna na tle tablicy z wzorami matematycznymi6 kwietnia w Centrum Edukacji Nauczycieli odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki programu "Zdolni z Pomorza" pt. "Metody pracy z problemem matematycznym na lekcji". W spotkaniu uczestniczyło 17 nauczycieli. W trakcie spotkania odbyło się seminarium. Poprowadził je pan Marcin Karpiński - nauczyciel akademicki, a także nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich, autor artykułów, podręczników i zbiorów zadań z matematyki. Pan Marcin jest także Liderem Pracowni Matematycznej i redaktorem naczelnym czasopisma „Matematyka w Szkole”. Jest także współautorem programów nauczania matematyki, podręczników i zbiorów zadań dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. W 2001 roku był członkiem zespołu opracowującego podstawę programową matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2008 brał udział w pracach zespołu przygotowującego nowa podstawę programową matematyki dla wszystkich etapów edukacyjnych. Od 2010 roku uczestniczy w pracach związanych z projektem PISA.

Fot. ©Depositphotos/ racorn