Wybrane zagadnienia z teorii liczb w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie

Nauczyciele słuchają wykładowczyni podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki2 marca 2019 roku odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki programu "Zdolni z Pomorza". Podczas spotkania sieci miał miejsce wykład Pani Marty Łobody pt. "Wybrane zagadnienia z teorii liczb w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie". W spotkaniu wzięło udział 10 osób. Nauczyciele byli bardzo zadowoleni. Pani Marta obiecała kontynuować wykład 26 października. 
Nauczyciele słuchają wykładowczyni podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematykiNauczyciele słuchają wykładowczyni podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematykiNauczyciele słuchają wykładowczyni podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematykiNauczyciele słuchają wykładowczyń podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki