Warsztaty z edukacji globalnej. Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki

Nauczyciele podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki - ćwiczenie28 lutego 2019 r. odbyły się warsztaty z EDUKACJI GLOBALNEJ w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki "Zdolni z Pomorza".

Całe spotkanie miało charakter warsztatowy i zostało przeprowadzone przez panią Mariolę Romel-Kosiedowską – nauczyciela współtworzącego sieć fizyków. Głównym celem zajęć było uświadomienie uczestnikom spotkania wpływu wynalazków na funkcjonowanie lokalnych społeczności tzw. trzeciego świata i ich współzależności. Chodziło o pokazanie, jak można prowadzić edukację globalną na lekcjach fizyki.

Warsztaty były bardzo intensywne, uczestnicy sprawdzali swoją interdyscyplinarną wiedzę o świecie w kontekście nauki, budowali modele maszyn (wiatrak, kolejka grawitacyjna) przy wykorzystaniu ściśle określonych materiałów i poznawali nieintuicyjne fakty dotyczące wykorzystania zdobyczy techniki we współczesnym świecie. A to wszystko przedstawione było w kontekście wpływu (pozytywnego i negatywnego) na życie ludzi z ubogich krajów. Pani Mariola przedstawiała wszystkie zagadnienia edukacji globalnej przez pryzmat konkretnych ludzi, omawiając dostępne zasoby w sieci. Każdy z uczestników otrzymał konkretne materiały do wykorzystania podczas lekcji fizyki, zajęć dodatkowych, czy lekcji wychowawczych.

Na koniec został przedstawiony możliwy do zrealizowania projekt angażujący w szkole wszystkich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i nie tylko…

Nauczyciele podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizykiNauczycielka podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki - ćwiczenieNauczyciele podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki - ćwiczenie

Nauczyciele podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki

Nauczyciele podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki - wykładWykładowczyni podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizykiWykładowczyni podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki