Kreatywność i twórczość w pracy z uczniem zdolnym. Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów

Wykładowczyni przykleja do ekranu z prezentacją kolorowe karteczki z hasłami dotyczącymi tematu spotkania16 maja 2019 r. odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów. Dyskusja na temat kreatywności i twórczości przeplatała się z wykonywaniem zadań dotyczących wyżej wspomnianej tematyki.

Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy na temat działania sieci, o możliwościach, które niesie ze sobą uczestnictwo w spotkaniach, a także o istotnej zasadzie, jaką jest fakt, iż ideą sieci nie są szkolenia, ale współpraca, dzielenie się doświadczeniem oraz dobrymi praktykami.

Na etapie badania potrzeb grupy uczestnicy ustalili, czego oczekują i zaproponowali tematy dla ekspertów zewnętrznych. Metodą kuli śniegowej stworzony został kontrakt, który będzie obowiązywał do momentu zakończenia projektu, a przy okazji uczestnicy poćwiczyli na nim metodę kreatywnego rozwiązywania problemów. Dla relaksu i uruchomienia zmysłów tworzono rysunki na bazie skojarzeń z zapachami, smakami i dźwiękami. Tuż przed obiadem uczestnicy zapoznali się z grą symulacyjną.

W zakresie teorii poruszono tematy: klimatu dla kreatywności, definicji twórczości i kreatywności w oparciu o modele poznania, a także definicji ucznia zdolnego oraz dyskutowano, jak się to wszystko ma do rzeczywistości szkolnej i kulturowej. Uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia udziału w spotkaniu.

Wykładowczyni przykleja do ekranu z prezentacją kolorowe karteczki z hasłami dotyczącymi tematu spotkania, uczestnicy notująSpotkanie sieci psychologów i pedagogówFlipchart z zapiskami dotyczącymi spotkaniaWykładowczyni przykleja do ekranu z prezentacją kolorowe karteczki z hasłami dotyczącymi tematu spotkania