Rozgrywamy chemię

Wykładowczyni podczas spotkania sieci nauczycieli chemii, w tle ekran z prezentacją14 grudnia 2019 r. odbyło się drugie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni  z Pomorza”. Zatytułowane było „Rozgrywamy chemię”.

Uczestnicy mieli możliwość poznania różnorodnych gier dydaktycznych, dzięki którym zajęcia z chemii można poprowadzić inaczej – w atmosferze przygody, która utrzymuje uwagę, ucząc dyscypliny, logicznego myślenia i skłania do poszukiwania odpowiedzi. Nauczyciele przetestowali m.in. wykorzystanie na lekcjach chemii aplikacji Quizlet.

Część warsztatową spotkania poprowadziła nauczycielka V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, pani Monika Kulesza-Cisiak, dzięki której uczestnicy spotkania mogli wczuć się w role uczniów i wziąć udział w rozgrywce Baamboozle. Pani Monika wygłosiła także prelekcję nt. sztuki notowania i jej roli w procesie uczenia się.

Spotkanie stało się również okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zakresu stosowanych metod aktywizujących w pracy z uczniem zdolnym. Pani Teresa Włodarczyk – nauczycielka chemii w Szkole Podstawowej nr 44 zaprezentowała szeroką gamę stosowanych przez nią gier edukacyjnych, a pani Joanna Sicińska przygotowała pokaz efektownych eksperymentów możliwych do realizacji w szkole.

Spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” to przestrzeń do działań, których celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych, dzielenie się własnym doświadczeniem, wymiana dobrych praktyk oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z tematyką ucznia zdolnego. Spotykają się tutaj nauczyciele chemii wszystkich etapów edukacyjnych, których łączy pasja uczenia.

Wykładowczyni rozmawia z uczestnikami podczas spotkania sieci nauczycieli chemiiNauczyciele sprawdzają informacje na smartfonach

Nauczyciele pracują w grupie podczas spotkania sieci nauczycieli chemiiWykładowczyni podczas spotkania sieci nauczycieli chemii, w tle ekran z prezentacją

Dwie nauczycielki przeprowadzają doświadczeniePraca w grupach na spotkaniu sieci nauczycieli chemii