Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki

Jubileuszowe 10 spotkanie sieci informatyków28 września 2019 roku odbyło się X spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki.  

Omówiono plan spotkań, terminy i tematykę na rok szkolny 2019/2020. Podsumowano pracę sieci z ostatnich 32 miesięcy. Pracowano na aplikacjach mobilnych oraz drukowano w 3D. Dyskutowano, jak wykorzystać interaktywny dywan w połączeniu z robotem Photon w pracy z uczniem zdolnym.

Kolejne spotkanie odbędzie się 14 grudnia. Wtedy tematem przewodnim będzie „Środowisko programistyczne Python w pracy z uczniem zdolnym (poziom średnio zaawansowany)”.

 

 

 

 

 

Projekt graficznyProjekt graficzny