Dobre praktyki nauczycieli chemii

Nauczyciele stoją w kole i pociągają za sznurki przytwierdzone do czegoś, co jest w środku

15 lutego 2020 r. odbyło się trzecie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Zatytułowane było „Dobre praktyki”. Jego uczestnicy mieli możliwość poznać różnorodne gry dydaktyczne, dzięki którym zajęcia z chemii można poprowadzić inaczej – w atmosferze przygody, która utrzymuje uwagę, ucząc dyscypliny i logicznego myślenia oraz skłania do poszukiwania odpowiedzi. Nauczyciele przetestowali m.in. wykorzystanie aplikacji „Quizlet” i „Kahoot”.

Część warsztatową spotkania – podczas której uczestnicy poznali metody i sposoby budowania pozytywnych relacji w zespole klasowym – poprowadziła nauczycielka z X Liceum Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni, pani Dorota Waligórska, dzięki której pedagodzy mogli wczuć się w rolę uczniów i wziąć udział w ćwiczeniach mających na celu kształcenie kompetencji miękkich.

Spotkanie stało się również okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Pani Ewa Pasecka – nauczycielka chemii w Ekologicznej Szkole Podstawowej w Rumi zaprezentowała szeroką gamę stworzonych przez siebie gier, a pani Mirosława Fandrejewska opowiedziała o metodach aktywizujących stosowanych w pracy z uczniem zdolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewie.

Nauczyciele stoją w kolejceNauczyciele mają przyklejone do pleców kartki z nazwami pierwiastków chemicznych - chodzą po sali i zadają innym pytaniaPotrzeba wielu rąk do pracy w grupieNauczycielka przedstawia efekt pracy grupyWszyscy pracują razemProwadząca stoi przy ekranie z prezentacją