Zajęcia psychoedukacyjne – historia pewnego pomysłu

Zajęcia psychoedukacyjne – historia pewnego pomysłu23 marca odbyło się dodatkowe spotkanie sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Uczestniczka sieci – pani Magdalena Wierzbicka – przedstawiła swój pomysł na zajęcia psychoedukacyjne. Od dwóch lat prowadzi ona spotkania, które mają przybliżyć uczniom tematykę uczuć oraz emocji i postanowiła podzielić się tym doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami. Pomysł ten spotkał się z dużym entuzjazmem, nastąpiła intensywna wymiana pomysłów i dyskusja na temat możliwej realizacji takich zajęć na szerszą skalę niż dotychczas.

Dziś jestem...