Dodatkowe spotkanie sieci psychologów i pedagogów

Ustalenia sieci psychologów i pedagogów 2021/2022

20 maja odbyło się dodatkowe spotkanie sieci psychologów i pedagogów, w którym udział wzięły osoby zainteresowane pogłębieniem tematu poruszonego na spotkaniu marcowym, a mianowicie debatowano o potrzebie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów.

Wspólnie określono, jakie zadania należy wykonać, aby móc zaproponować obowiązkową lekcję o uczuciach i emocjach w szkołach podstawowych. Spotkanie miało charakter roboczy i pozwoliło uczestnikom uzmysłowić sobie, z jakimi przeszkodami trzeba się mierzyć przy realizacji tak ambitnego pomysłu. Myślano też o ekspertach zewnętrznych, którzy mogliby wspomóc merytorycznie uczestników sieci w tematyce zdrowia psychicznego.