TIK-owe inspiracje dla chemików

Narzędzia TIK-owe w nauczaniu chemii

22 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Jego tematem były TIK-owe inspiracje dla chemików. Odbyło się ono w formie zdalnej na platformie clickmeeting.

W pierwszej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani przykładowymi narzędziami TIK w nauczaniu chemii, takimi jak platformy edukacyjne, kanały, programy komputerowe (Khan Academy, ACD/ChemSketch, interaktywny układ okresowy). Druga część spotkania była poświęcona dyskusji, w której to uczestnicy dzielili się swoim zasobem wiedzy na temat narzędzi TIK stosowanych w nauczaniu zdalnym oraz jakim wyzwaniom i trudnościom potrzebowali stawić czoła w kończącym się roku szkolnym.

ScenariuszeUkład Okresowy AplikacjiACD/ChemSketch