Spotkanie podsumowujące pracę sieci i samokształcenia nauczycieli chemii w roku szkolnym 2020/2021

Gdzie jesteś?31 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie podsumowujące pracę sieci i samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2020/2021. Kontynuowano na nim zgłębianie tematu narzędzi TIK w nauczaniu chemii. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej na platformie clickmeeting.

W pierwszej części spotkania uczestnicy mieli okazję podzielić się w małych grupach swoimi wnioskami i doświadczeniem, jakie zdobyli w minionym roku szkolnym. Po dokonaniu podsumowania pracy sieci prowadzący rozpoczął część szkoleniową. W trakcie spotkania uczestniczy zostali zapoznani z wybranymi programami komputerowymi stosowanymi w nauczaniu chemii (ACD/ChemSketch, Virtual Chemistry Lab, Chemix.net, CHX 3.0 i Ascalaph Designer). W ostatniej części szkolenia omówiono plan spotkań sieci na nowy rok szkolnym 2021/2022.

ACD/ChemSketchVirtual Chemistry LabCHX 3.0