Hybrydowe spotkanie sieci psychologów i pedagogów

Wychowanie społeczeństwa bezrefleksyjnego - w sali30 września 2021 roku odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Pierwszy raz miało ono charakter hybrydowy – pani Emilia Żyznowska prowadziła webinarium na żywo z możliwością aktywnego uczestnictwa w nim obecnych na sali osób.

Tematem spotkania był „Opór w pracy z uczniem zdolnym”. Uczestnicy mieli okazję prześledzić prawdziwe studium przypadku i wspólnie wypracować możliwe rozwiązania. Ponadto korzystali ewaluacyjnie z tablicy Wordwall oraz ustalili plan kolejnych spotkań sieci. Wszyscy zgodnie docenili możliwość spotykania się na żywo, rozmowy, wspierania się i budowania w ten sposób relacji.

Wychowanie społeczeństwa bezrefleksyjnego - na ekranieWebinarium widoczne na monitorze