Mediacje w pracy z uczniem zdolnym

Mediacje w pracy z uczniem zdolnym2 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Jego gościem była Małgorzata Chachaj, która zawodowo zajmuje się mediacjami. Przybliżyła ona uczestnikom temat mediacji rówieśniczej. Szczególną uwagę zwróciła na istotność różnic kulturowych w procesie mediacji. Uczestnicy otrzymali sporo materiałów, które z pewnością przydadzą się im w dalszej pracy.

W kolejnej części spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami odnośnie prowadzenia dokumentacji psychologa i pedagoga. Korzystali z aplikacji do tworzenia gier dydaktycznych pod nazwą Baamboozle, oglądali fragment wykładu o motywacji oraz warsztatowo pracowali nad pytaniem o własną motywację pracy. Ustalili także tematykę kolejnego spotkania i zgodnie stwierdzili, że bardzo potrzebują spotkań stacjonarnych, które dają możliwość bezpośredniego kontaktu oraz wzmacniają poczucie wsparcia oraz spełniają potrzebę bycia wysłuchanym. Następne spotkanie stacjonarne odbędzie się w lutym.

W sali