Znajomość zmian w nomenklaturze związków organicznych zgodnie z najnowszymi wytycznymi IUPAC podczas współpracy z uczniem zdolnym

Misja IUPAC19 marca 2022 roku odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Tematem spotkania była „Znajomość zmian w nomenklaturze związków organicznych zgodnie z najnowszymi wytycznymi IUPAC podczas współpracy z uczniem zdolnym”. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej na platformie ZOOM i zostało poprowadzone przez panią Jolantę Sadowską, uczestniczkę sieci chemików.

W części pierwszej koordynator sieci wprowadził uczestników w tematykę szkolenia „Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej – IUPAC”. Omówiono najważniejsze funkcje IUPAC oraz przedstawiono dokumenty będące podstawą terminologii chemicznej. Po zakończeniu części pierwszej webinarium prowadzenie objęła pani Jolanta Sadowska. Prowadząca przedstawiła najistotniejsze zmiany w nomenklaturze związków organicznych zgodnie z najnowszymi wytycznymi IUPAC z punktu widzenia systemu edukacji. Ostatnią cześć szkolenia poświęcono dyskusji: „Czy nowe nazewnictwo związków organicznych będzie obowiązywało na egzaminie maturalnym z chemii 2023?”.

Nomenklatura związków chemicznych według wytycznych IUPACChemia organicznaAlkanyAlkenyZasady nazewnictwa alkenówWęglowodory cykliczneKolejność grup funkcyjnych zgodnie z ich wagą