Chemiczne Laboratoria Przyszłości w praktyce – cz. 1.

W laboratorium22 października 2022 roku we współpracy z Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku na terenie Zespołu Szkół Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni odbyło się stacjonarne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” pt. „Chemiczne Laboratoria Przyszłości w praktyce – cz. 1.” Tematem przewodnim spotkania była metoda IBSE (z ang. Inquiry Based Science Education) czyli sposobu uczenia się przez dociekanie naukowe.

Każdy z uczestników miał okazję podzielić się, jak w swojej placówce przeprowadza zajęcia laboratoryjne, w jakim stopniu metoda IBSE jest stosowana w praktyce, co zdaje egzamin, a co należałoby zmienić lub poprawić w swoim podejściu prowadzenia zajęć. Istotnym elementem w tej części szkolenia było wypełnienie przez uczestników arkusza samooceny nauczyciela. Druga część szkolenia była poświęcona zajęciom praktycznym. Uczestnicy zostali podzieli na pary. Zadaniem grupy było opracowanie przykładowego scenariusza lekcyjnego z wykorzystaniem metody IBSE oraz przeprowadzenie eksperymentów. Całość spotkania przebiegła w bardzo miłej atmosferze.