Warsztaty z edukacji globalnej. Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki

Nauczyciele podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki - ćwiczenie28 lutego 2019 r. odbyły się warsztaty z EDUKACJI GLOBALNEJ w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki "Zdolni z Pomorza".

Całe spotkanie miało charakter warsztatowy i zostało przeprowadzone przez panią Mariolę Romel-Kosiedowską – nauczyciela współtworzącego sieć fizyków. Głównym celem zajęć było uświadomienie uczestnikom spotkania wpływu wynalazków na funkcjonowanie lokalnych społeczności tzw. trzeciego świata i ich współzależności. Chodziło o pokazanie, jak można prowadzić edukację globalną na lekcjach fizyki.

Czytaj więcej...

Wybrane zagadnienia z teorii liczb w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie

Nauczyciele słuchają wykładowczyni podczas spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki2 marca 2019 roku odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki programu "Zdolni z Pomorza". Podczas spotkania sieci miał miejsce wykład Pani Marty Łobody pt. "Wybrane zagadnienia z teorii liczb w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie". W spotkaniu wzięło udział 10 osób. Nauczyciele byli bardzo zadowoleni. Pani Marta obiecała kontynuować wykład 26 października. 

Czytaj więcej...

Metody pracy z problemem matematycznym na lekcji

Dziewczyna na tle tablicy z wzorami matematycznymi6 kwietnia w Centrum Edukacji Nauczycieli odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki programu "Zdolni z Pomorza" pt. "Metody pracy z problemem matematycznym na lekcji". W spotkaniu uczestniczyło 17 nauczycieli. W trakcie spotkania odbyło się seminarium. Poprowadził je pan Marcin Karpiński - nauczyciel akademicki, a także nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich, autor artykułów, podręczników i zbiorów zadań z matematyki. Pan Marcin jest także Liderem Pracowni Matematycznej i redaktorem naczelnym czasopisma „Matematyka w Szkole”. Jest także współautorem programów nauczania matematyki, podręczników i zbiorów zadań dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. W 2001 roku był członkiem zespołu opracowującego podstawę programową matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2008 brał udział w pracach zespołu przygotowującego nowa podstawę programową matematyki dla wszystkich etapów edukacyjnych. Od 2010 roku uczestniczy w pracach związanych z projektem PISA.

Fot. ©Depositphotos/ racorn

Spotkanie sieci opiekunów pedagogiczno-metodycznych LCNK

Opiekunowie pedagogiczno-metodyczni podczas spotkania sieciW spotkaniu sieci, które  odbyło się 11 kwietnia 2019 r., uczestniczyli opiekunowie pedagogiczno-metodyczni i przedstawiciele szkół wyższych - partnerzy w projekcie. Wspólnie przedyskutowano kwestie opieki mentorskiej, spotkań akademickich, warsztatów specjalistycznych i kursów e-learningowych.

Czytaj więcej...