Jak „wywołać chemię” i wspierać proces uczenia się uzdolnionego ucznia podczas lekcji chemii?

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli7 lutego 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Podczas spotkania uczestnicy poznali cztery style myślenia uczniów – Style Myślenia FRIS® oraz dowiedzieli  się, w jaki sposób dobierać efektywne metody do pracy na lekcji,  tak, aby w relacjach uczeń – nauczyciel „była chemia”, która potęguję ciekawość i uruchamia wewnętrzną motywację do nauki. Seminarium poprowadziła pani Karolina Wołosowska - coach, certyfikowany trener FRIS.

Czytaj więcej...

Pierwsze spotkanie sieci opiekunów pedagogiczno-metodycznych w roku szkolnym 2018/2019

Opiekunowie pedagogiczno-metodyczni podczas spotkania sieciPrzed nami kolejny rok szkolny ze Zdolnymi z Pomorza. Na  uczniów czekają spotkania akademickie, konferencje uczniowskie i zajęcia w LCNK. Nauczyciele mają możliwość skorzystania ze szkoleń poświęconych pracy z uczniem zdolnym oraz udziału w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia.

Czytaj więcej...