Powszechność promieniowania – czy to bezpieczne?

Powszechność promieniowania – czy to bezpieczne?24 października 2020 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z fizyki pt. „Powszechność promieniowania – czy to bezpieczne?”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Teams, co spowodowane było zaistniałą sytuacją epidemiczną i obostrzeniami w związku z przejściem miasta Gdynia do strefy czerwonej.

Czytaj więcej...

Genetyka w dochodzeniu epidemiologicznym - spotkanie akademickie na GUMed

Program dotyczący genomu30 maja 2020 r. odbyło się online na platformie ZOOM spotkanie akademickie pt. „Genetyka w dochodzeniu epidemiologicznym” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia.

Czytaj więcej...

Liczby zespolone a geometria

Wykładowca stoi na schodach sali wykładowej, uczniowie mają rozłożone notatki i korzystają z urządzeń elektronicznychKolejne spotkanie akademickie z matematyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” odbyło się 7 grudnia 2019 r. Poświęcone było liczbom zespolonym i ich związkom z geometrią na płaszczyźnie.

Czytaj więcej...