Otoczenie magnetyczne

Otoczenie magnetyczne13 marca 2021 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z fizyki pt. „Otoczenie magnetyczne”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Czytaj więcej...

Światło w odkrywaniu tajemnic morza

Światło w odkrywaniu tajemnic morza

5 grudnia 2020 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z fizyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych pt. „Światło w odkrywaniu tajemnic morza”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Czytaj więcej...

Tworzymy aplikacje mobilne – Android Studio

Tworzymy aplikacje mobilne – Android Studio5 grudnia 2020 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z informatyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych pt. „Tworzymy aplikacje mobilne – Android Studio”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Czytaj więcej...

Java, popularny język implementacji współczesnych koncepcji programistycznych

Java, popularny język implementacji współczesnych koncepcji programistycznych7 listopada 2020 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z informatyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych pt. „Java, popularny język implementacji współczesnych koncepcji programistycznych”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Czytaj więcej...

Spotkanie akademickie „Nie-metale, czyli co?” na Politechnice Gdańskiej

Nie/półmetale znane w starożytności

W sobotę, 7 listopada 2020 roku, odbyło się na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” pierwsze spotkanie akademickie w formie zdalnej. Taka forma spotkania była podyktowana obostrzeniami sanitarnymi, które obowiązywały ze względu na panującą pandemię COVID-19. Pomimo trudności pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej przygotowali dla licealistów zajęcia, które pierwotnie miały się odbyć w formie stacjonarnej w maju. Hasło tego spotkania brzmiało „Nie-metale, czyli co?”, które nawiązywało do poprzedniego spotkania „Kolorowy świat metali i ich jonów”. W zajęciach wzięło udział 42 uczniów.

Czytaj więcej...