Jak gry uczą historii?

Pionki i kostki

28 maja 2022 roku na Wydziale Historycznym UG odbyły się zajęcia dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”. Było to spotkanie akademickie, które miało na celu rozwój kompetencji społecznych wśród uczniów szkół podstawowych. Zajęcia pt. „Jak gry uczą historii?” składały się wykładu oraz zajęć warsztatowych, a ich zadaniem było zaprezentowanie wybranych gier – komputerowych, planszowych, fabularnych, paragrafowych, książkowych i miejskich – które mogą być wykorzystywane jako doskonałe narzędzie do przedstawiania faktów i realiów historycznych.

Czytaj więcej...

Bolt – visual scripting w tworzeniu gier komputerowych

Palec wskazujący lewej ręki na touchpadzie4 czerwca 2022 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie akademickie w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Temat spotkania brzmiał „Bolt – visual scripting w tworzeniu gier komputerowych”, a uczestnikami zajęć byli uczniowie szkół średnich.

Czytaj więcej...

Odkrywamy tajemnice ludzkiego ciała – naturalnego i bionicznego

Ćwiczenia

14 maja 2022 roku w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” odbyło się spotkanie akademickie pt. „Odkrywamy tajemnice ludzkiego ciała – naturalnego i bionicznego” organizowane przez Wydział Biologii UG. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie stacjonarnej i obejmowały: wykład, ćwiczenia pod hasłem „W świecie zmysłów” oraz ćwiczenia dotyczące etycznych aspektów ingerencji techniki w ludzkie ciało.

Czytaj więcej...