Wybuchy na Uniwersytecie Gdańskim

Grupa uczniów wraz z osobą prowadzącą zajęcia wykonującą doświadczenie chemicznego Na Uniwersytecie Gdańskim zdarzyła się burza chemiczna, po czym nastąpił wybuch chemicznego wulkanu. Spokojnie. Żadnych ofiar nie odnotowano, ponieważ wszystko odbyło się w kontrolowanym środowisku, a uczniowie biorący udział w spotkaniu akademickim na Wydziale Chemii wrócili do domu z uśmiechem od ucha do ucha.  

Spotkanie pt. „Reakcje redoks”, jak sama nazwa mówi, poświęcone zostało reakcjom utleniania i redukcji. Podczas prawie 5-godzinnego pobytu na Wydziale Chemii uczniowie wysłuchali godzinnego wykładu poświęconego podstawom teoretycznym reakcji redoks a potem, podzieleni na trzy grupy, uczestniczyli w ćwiczeniach audytoryjnych. Uczyli się na nich poprawnego bilansowania różnymi metodami równań reakcji obrazujących procesy utleniania i redukcji. Także rozwiązywali zadania oparte na reakcjach redoks.
 
Po dwóch godzinach wstępu teoretycznego – nadszedł czas na wizytę w laboratorium chemicznym. I to nie kilkuminutową! Tylko trzygodzinną. Uczniowie podzieleni na 6 grup laboratoryjnych mogli wykonać kilkanaście różnorodnych i wielobarwnych reakcji chemicznych. Badali wpływ środowiska na przebieg reakcji redukcji manganianu (VII) potasu, utleniali związki chromu (III), redukowali dichromian potasu etanolem a także badali właściwości utleniająco-redukujące nadtlenku wodoru. A na koniec była burza chemiczna i wybuch chemicznego wulkanu, ale o tym, już dobrze wiecie.