Wiedzą, co jedzą i jeszcze dobrze się przy tym bawią – po spotkaniu na AP w Słupsku

Uczennica trzyma w prawej dłoni dwie probówki z niebieską ciecząTakie zajęcia cieszą najbardziej. Gdy można założyć fartuch, rękawiczki, wejść do laboratorium i na własne oczy zobaczyć zachodzące reakcje chemiczne. Uczniowie podczas marcowego spotkania akademickiego „Czy wiesz, co jesz – wykrywanie podstawowych składników żywności”, które odbyło się na Akademii Pomorskiej w Słupsku, mogli przeprowadzać eksperymenty i dowiedzieć się, jak za pomocą różnych reakcji barwnych, można zidentyfikować różne rodzaje cukrów, odróżnić proste węglowodany od złożonych, czy zaobserwować proces degradacji białka.

Zajęcia, które odbyły się w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku, zostały podzielone na dwie części – wykład i zajęcia laboratoryjne. Podczas wykładu uczniowie mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania. Poznali podstawowe składniki żywności takie jak białko, węglowodany, lipidy i witaminy. A podczas zajęć laboratoryjnych mogli samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, w których wykrywali podstawowe składniki żywności. Najpierw więc poznali reakcje służące identyfikacji podstawowych węglowodanów. Uczniowie poznali reakcje służące odróżnieniu aldoz (glukoza) i ketoz (fruktoza). Wykonując proste reakcje wykrywali właściwości redukujące węglowodanów (reakcja Fehlinga, Trommera i Benedicta). Wykonali również reakcje barwne służące identyfikacji poszczególnych rodzajów cukrów (reakcja Tollensa, odbarwienia błękitu metylenowego i reakcja z kwasem pikrynowym). Przy pomocy reakcji Barfoeda odróżniali węglowodany proste od złożonych.

Po węglowodanach przyszedł czas na białka. Najpierw uczniowie poznali różnicę pomiędzy koagulacją a denaturacją białek, a następnie mogli samodzielnie przeprowadzić doświadczenia oraz wskazać czynniki, które nieodwracalnie uszkadzają strukturę białek. Podczas ćwiczeń młodzi naukowcy mogli również przeprowadzić doświadczania służące identyfikacji poszczególnych aminokwasów w białku. Przeprowadzono reakcje Fola, która wskazywała obecność siarki w białku, reakcję Millona (wykrywanie tyrozyny w białku). Dzięki temu uczestnicy mogli zobaczyć różnicę pomiędzy białkami pełnowartościowymi i niepełnowartościowymi. W reakcji biuretowej uczniowie odróżniali pojedyncze aminokwasy od peptydów i białek. Uczestnicy wykonali również reakcje barwne charakterystyczne dla wszystkich aminokwasów takie jak reakcja z ninihydryną i reakcja z kwasem pikrynowym. 

Na koniec zajęć czekała na uczniów ciekawostka. Za pomocą wywaru z czerwonej kapusty i wywaru z buraka, czyli naturalnych wskaźników, mogli samodzielnie określić pH wybranych składników żywności i na tej podstawie określić pokarmy zasadotwórcze, które są zdrowsze dla organizmu. 

Dwoje uczniów ubranych w białe fartuchy wykonuje eksperymentUczennica trzymająca w dłoni słoik z niebieska cieczą

Uczennica wykonująca eksperymentPracownia laboratoryjna pełna uczniów ubranych w białe fartuchy i wykonujących doświadczenia

Pracownia laboratoryjna pełna uczniów ubranych w białe fartuchy i wykonujących doświadczeniaGrupa uczniów przelewających ciecze do menzurek

Dwie uczennice wykonujące eksperyment