Znak TAK

Grupa uczniów trzymająca w rękach swoje prace23 listopada 2019 roku w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych odbyło się kolejne spotkanie z cyklu ZNAK - TAK na którym młodzież zapoznała się z zasadami projektowania logo, ideogramu, logotypu, piktogramu.

Spotkanie rozpoczął wykład i prezentacja na temat projektowania znaków, logotypów, piktogramów, symboli itp. Uczestnicy zapoznali się z historią projektowania znaku i zasadami dobrego projektowania. Ponadto obejrzeli przykłady najbardziej rozpoznawalnych logo zaprojektowanych przez światowej sławy grafików projektantów takich jak: Chermayev and Geismar, Saul Bass i innych a spośród polskich grafików Karola Śliwkę.

Po wykładzie i prezentacji odbyły się zajęcia praktyczne (warsztaty). Tematem był projekt ideogramu, symbolu lub piktogramu, który miał zaprezentować wybrane przez uczestnika zwierzę. Pierwszym etapem były szkice koncepcji. Autorzy musieli zwrócić uwagę na rozpoznawalność znaku oraz na jego uproszczenie (syntezę). Następnie trzeba było dokonać wyboru koncepcji i ją zrealizować. W ten sposób powstało kilkanaście interesujących projektów.

Ostatnim punktem tych warsztatów była prezentacja grupowa rezultatów projektowania i omówienie poszczególnych projektów.

Podczas warsztatów merytoryczną pomocą służyli wykładowcy Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.

Młodzież przy jednym stole podczas prac plastycznychUczniowie podczas tworzenia projektów ideogramu, piktogramu lub symbolu