Oblicza władzy w tekstach kultury

Uczniowie na sali wykładowejW spotkaniu akademickim w dniu 23 listopada 2019 roku dla uczniów szkół podstawowych z kompetencji społecznych wzięło udział 36 uczniów.

Uczniowie najpierw przeszli procedurę rejestracji, a następnie zostali zaproszeni do wysłuchania wykładu. Jego przedmiotem były wielorakie aspekty pojęcia „władza”, zaprezentowane w kontekście kulturoznawczym i antropologicznym (teoria organicyzmu, koncepcja matriarchatu Johanna Jakoba Bachofena, fenomen patriarchatu odniesiony do tradycji chrześcijańskiej, figura kozła ofiarnego René Girarda). 

Podczas warsztatów, które odbyły się po przerwie, uczniowie pracujący w grupach rozwinęli wątki podjęte w wykładzie, poprzez hermeneutyczną egzegezę fragmentów Ewangelii i dialogu Platona, czytanych pod kątem ujawniania się w nich figury kozła ofiarnego oraz wykluczenia. Ćwiczenia te miały pomóc w rozumieniu sytuacji postaci doświadczających przemocy ze strony władzy i większości. Równocześnie celem  warsztatów było pokazanie, jak fenomen władzy jest wszechobecny w życiu społecznym i jak różnorodne przybiera postacie. Uczniowie analizowali obecność zjawiska szeroko pojętej władzy w różnych tekstach kultury, zajmując się w szczególności problemem władzy obrazów (kreacja obrazu wodza w malarstwie na przykładach wizerunków Napoleona i Piłsudskiego), architektury jako ekspresji władzy (porównywano gmach Parlamentu Brytyjskiego z budynkiem Parlamentu Szkockiego), władzy przedmiotów, które mają charakter fetyszy (takich jak banknoty) oraz władzy słów, obecnej w przysłowiach, obiegowych prawdach, frazesach, komunałach, które dzięki swej powszechnej i najczęściej bezrefleksyjnej akceptacji wymuszają na nas uproszczone myślenie o rzeczywistości.