Symbole, metafory, aluzje – czyli w kręgu zaszyfrowanych znaczeń

Sala wykładowa pełna uczniówW spotkaniu akademickim w dniu 23 listopada 2019 dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z kompetencji społecznych wzięło udział 68 uczniów.

Po procedurze rejestracji uczniowie wzięli udział w wykładzie multimedialnym, który był teoretycznym wprowadzeniem do problematyki symboli, metafor i aluzji, zapoznającym ze znaczeniem omawianych terminów, różnicami, jakie między nimi występują, pojęciami semantycznie pokrewnymi oraz z przykładami ich użycia w języku potocznym i w literaturze.

Po wykładzie uczniowie wzięli udział w warsztatach prowadzonych w grupach. W trakcie tych zajęć uczniowie mieli okazję m.in. przyjrzeć się językowi symbolicznemu w baśniach (podążając tropem Ericha Fromma), koncentrując się na ukrytych znaczeniach baśni o Kopciuszku i na jej współczesnych popkulturowych realizacjach, a także podjęli próbę interpretacji zaszyfrowanych znaczeń wiersza Mirona Białoszewskiego.