Web usability, czyli na czym polega użyteczność witryn internetowych

Młodzież siedzi wokół sali przy stanowiskach komputerowych, na środku sali chodzi nauczycielka7 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyło się kolejne spotkanie akademickie z informatyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Zostało ono przeprowadzone na zakończenie kursu e-learningowego pt. „Web usability, czyli na czym polega użyteczność witryn internetowych”.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00. Uczniowie, którzy na nie przybyli udali się do sali seminaryjnej Katedry Systemów Informacyjnych, w której autorka kursu – dr hab. Ewa Ratajczak-Ropel, prof. UMG wygłosiła wykład. Zaprezentowała podstawowe informacje na temat metod używanych w badaniach użyteczności witryn internetowych. Uczniowie mieli okazję poznać klasyfikacje tych metod. Następnie zapoznali się z oceną heurystyczną jako jedną z metod eksperckich stosowanych w badaniach. Szczegółowo zgłębili pojęcie heurystyki i dowiedzieli się, na czym polega metoda znana jako lista 10 heurystyk Nielsena-Molicha oraz 6 heurystyk Pearrowa. Chętnie czynnie uczestniczyli w wykładzie, zabierając głos w dyskusji.

Po krótkiej przerwie przeszli do pracowni komputerowych, w których rozpoczęła się część praktyczna spotkania akademickiego. Podczas ćwiczeń mieli możliwość wykonać badanie użyteczności witryny internetowej metodą oceny heurystycznej, pracując w grupie, jako moderator oraz jako niezależny ekspert. Po dwóch godzinach zajęć odbyła się dłuższa przerwa przeznaczona na posiłek. Podczas niej uczestnicy spotkania informatycznego wspólnie z grupą uczniów uczestniczących w zajęciach z fizyki spędzili czas w studenckim klubie Bukszpryt. Następnie powrócili do zajęć w laboratorium komputerowym. W dalszej części spotkania przeprowadzono ćwiczenia polegające na wypełnieniu arkusza oceny heurystycznej witryny internetowej i opracowaniu raportu z przeprowadzonego badania. Zajęcia zakończyły się ok. godziny 16:00.

Wzdłuż ściany po prawej stronie ustawione są stanowiska komputerowe, siedzą przy nich uczniowie, nauczycielka stoi za nimi, na tle ekranu/tablicyTrzech chłopaków i jedna dziewczyna przy stanowisku komputerowymTrzech chłopaków i jedna dziewczyna przy stanowisku komputerowym, w tle uczeń przy innym stanowiskuMłodzież siedzi wokół sali przy stanowiskach komputerowych, nauczycielka pochyla się nad jednym ze stanowiskMłodzież siedzi wokół sali przy stanowiskach komputerowych, na środku sali chodzi nauczycielkaMłodzież siedzi wokół sali przy stanowiskach komputerowych