Płyny... Zajrzyjmy do ich wnętrza

Grupa uczniów za katedrą sali wykładowej, na tle tablicy, przed nimi na katedrze waga z naczyniami wypełnionymi przezroczystym płynem i naczynia wypełnione płynami w różnych kolorach 7 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyło się spotkanie akademickie z fizyki pt. „Płyny... Zajrzyjmy do ich wnętrza”. Składało się ono z dwugodzinnego wykładu oraz części praktycznej.

Podczas wykładu uczniowie poznali właściwości płynów i prawa rządzące fizyką tych substancji. Poznali również procesy związane z przemianami stanów materii. Wykład urozmaicony był pokazami, w których uczniowie aktywnie uczestniczyli.

W następnej części spotkania zajęcia odbywały się w grupach ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Uczniowie mieli wówczas możliwość samodzielnie przeprowadzać eksperymenty pomiarowe i analizy wyników z zakresu hydrostatyki. Chętnie zadawali pytania i rozwiązywali stawiane przed nimi problemy.

W trakcie zaplanowanej dłuższej przerwy uczniowie otrzymali posiłek w klubie studenckim Bukszpryt. Skorzystali także z zajęć ruchowych.

Waga z naczyniami wypełnionymi przezroczystym płynem, na drugim planie naczynia wypełnione płynami w różnych kolorach, w tle wypełnione audytorium sali wykładowejWidok z tyłu na uczniów w sali wykładowej, w tle wykładowca w białym fartuchu pokazuje coś na tablicyGrupa uczniów za katedrą sali wykładowej, na tle tablicy, przed nimi na katedrze waga z naczyniami wypełnionymi przezroczystym płynem i naczynia wypełnione płynami w różnych kolorach Grupa uczniów za katedrą sali wykładowej, na tle tablicy, przed nimi na katedrze waga z naczyniami wypełnionymi przezroczystym płynem i naczynia wypełnione płynami w różnych kolorach Uczniowie wokół stołu ze sprzętem do doświadczeń, jeden notujeUczniowie wokół stołu ze sprzętem do doświadczeń, przed nimi notatki