Debata oksfordzka na Politechnice Gdańskiej? Czemu nie! Energia przyszłości wzbudza emocje!

Widok na audytorium w sali wykładowej23 listopada 2019 r. w Audytorium Maximum w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej dr inż. Jakub Karczewski wygłosił wykład, którego tematem była „Energia przyszłości”. Odbył się on w ramach spotkań akademickich projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”. Skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych. Frekwencja na wykładzie była duża (z zarejestrowanych 72 osób przyszło 64). Ponadto dodatkowo dołączyła grupa niezarejestrowanych w projekcie uczniów z jednej z trójmiejskich szkół.

Wykładowca odpowiedział na wiele pytań, m.in.: jak działają odnawialne źródła energii, czy „zielona” energia jest naprawdę zielona, jakie mamy alternatywy jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii oraz na pytania dotyczące naszej przyszłości w kontekście tego pozyskiwania. Ponadto – aby uczniowie mogli dobrze zrozumieć problemy i krytycznie oceniać docierające do nas informacje – przedstawił podstawy fizyczne działania różnych źródeł energii. Chodziło o to, by słuchacze dowiedzieli się, jakie ograniczenia i perspektywy rozwoju mają alternatywne źródła energii. Wykładowca zapoznał uczniów z rzeczywistymi problemami dotyczącymi wytwarzania, magazynowania i wykorzystywania energii oraz przedstawił technologie, które mają szanse stać się znaczące w tym kontekście w przyszłości.

Po wykładzie uczestnicy projektu Zdolni z Pomorza zostali podzieleni na trzy zespoły. Każdy zespół ze swoim opiekunem przez pierwszą godzinę przygotowywał się do debaty, która miała odbyć się podczas drugiej godziny. Debata dotyczyła tematyki wykładu, a dokładnie zastosowania różnych silników napędowych w transporcie. Zadanie zostało postawione w następujący sposób: Przekonajcie potencjalnego kupca do zakupu samochodu z danym napędem. Założenia wstępne zostały przyjęte w następujący sposób: samochód miał być samochodem rodzinnym do poruszania się w cyklu mieszanym do i z pracy, maksymalny koszt takiego samochodu miał wynieść 200 tys. złotych, a sam samochód miał pochodzić bezpośrednio z salonu samochodowego.

Poszczególne grupy przygotowywały się do dyskusji na następujące tematy:
- pierwsza grupa pod opieką dr inż. Beaty Bochentyn – omawiała napędy hybrydowe,
- druga grupa pod opieką dr inż. Aleksandry Mielewczyk-Gryń – miała przekonywać do samochodów elektrycznych,
- trzecia grupa pod opieką dr inż. Leszka Wicikowskiego – znajdowała argumenty popierające zakup samochodu z sinikami spalinowymi.

Uczniowie na etapie przygotowań mieli za zadanie głównie przedstawić argumenty przekonujące do określonych rozwiązań, a jednocześnie zastanowić się, jakie kontrargumenty mogą potencjalnie przedstawić ich adwersarze. Grupy przygotowały plakaty, na których spisały swoje tezy popierające dany typ samochodów. Argumenty miały uwzględniać zarówno aspekt ekonomiczny, jak i ochronę środowiska.

Każda grupa wybrała swoich przedstawicieli, którzy podczas drugiej godziny zajęć przekonywali wykładowcę do zakupu określonego samochodu. Rozgorzała taka dyskusja, że zabrakło czasu aby rozstrzygnąć problem, który z samochodów jest pod względem zarówno ekonomicznym jak i ochrony środowiska najlepszy. Jednakże wszyscy prowadzący uznali, że wszystkie grupy przygotowały się do zadania bardzo dobrze. Jednocześnie uczniowie uznali taką formę zajęć za bardzo interesującą i wykazali chęć do uczestnictwa w większej liczbie spotkań w takiej formule.

Trzech uczniów z nauczycielem przy stoliku, w tle inni uczniowie stoją przy drzwiachUczniowie siedzą przy stołach ze sprzętem, w tle nauczyciel na tle tablicy, po prawej stronie pusty ekran, a po lewej otwarte drzwi