Liczby zespolone a geometria

Wykładowca stoi na schodach sali wykładowej, uczniowie mają rozłożone notatki i korzystają z urządzeń elektronicznychKolejne spotkanie akademickie z matematyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” odbyło się 7 grudnia 2019 r. Poświęcone było liczbom zespolonym i ich związkom z geometrią na płaszczyźnie.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:15 wykładem w sali audytoryjnej Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami związanymi z liczbami zespolonymi (w tym z ich postacią algebraiczną i trygonometryczną). Już podczas wykładu uczestnicy mogli – wykorzystując zakupione na potrzeby projektu tablety i interaktywne aplety GeoGebry – samodzielnie odkrywać geometryczne aspekty działań na liczbach zespolonych, pozwalające opisywać przekształcenia geometryczne. Uczniowie zapoznali się również z wyrażonymi w języku liczb zespolonych twierdzeniami dotyczącymi trójkątów podobnych i przystających, jak również z elementami geometrii analitycznej.

W drugiej części spotkania uczestnicy utrwalali zdobyte wiadomości w czasie ćwiczeń, rozwiązując wiele zadań dotyczących postaci algebraicznej i trygonometrycznej liczb zespolonych. W czasie laboratoriów komputerowych uczestnicy w grupach rozwiązywali zadania (na poziomie trudności olimpiad matematycznych), wykorzystując oprogramowanie matematyczne (GoeGebra i MATLAB) i samodzielnie wymyślając konstrukcje opisujące przedstawione problemy. Następnie zapisywali rozwiązania w języku liczb zespolonych.

Uczniowie w sali wykładowej patrzą w ekran urządzenia elektronicznegoUczniowie siedzą przed monitorami komputerów i notująSala wykładowa pełna uczniów, w tle ekran z prezentacją, wykładowca stoi na schodachGrupa uczniów siedzi przy komputerach