Genetyka w dochodzeniu epidemiologicznym - spotkanie akademickie na GUMed

Program dotyczący genomu30 maja 2020 r. odbyło się online na platformie ZOOM spotkanie akademickie pt. „Genetyka w dochodzeniu epidemiologicznym” dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z woj. pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia.

Asystent mgr Monika Kurpas z Zakładu Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska GUMed poprowadziła wykład pt. „Największe epidemie w historii ludzkości oraz genetyczny odcisk palca – czyli jak znaleźć źródło epidemii”. Uczniowie mieli możliwość przedyskutować kwestię rozprzestrzeniania się epidemii na świecie, w tym dżumy, cholery jak też grypy hiszpanki. Natomiast podczas ćwiczeń zastosowali dostępne online narzędzia bioinformatyczne, za pomocą których odbyło się poszukiwanie informacji ukrytych w genomie. Ponadto w czasie przerwy mgr fizjoterapii Bartosz Wilczyński zmobilizował uczniów do aktywności ruchowej. Zaproponował im zestaw ćwiczeń poprawiających ruchomość kręgosłupa i stawów w czasie nauki zdanej przy biurku. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i uczniowie wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnym spotkaniu.

Prezentacja multimedialna - bazy sekwencji nukleotydowychPrezentacja multimedialna - dżuma