Radiologia w erze pandemii SARS-CoV-2 – relacja ze spotkania akademickiego na GUMed

Radiologia w erze pandemii SARS-CoV-23 października 2020 r. odbyło się online na platformie ZOOM spotkanie akademickie dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych pt. ,,Radiologia w erze pandemii SARS-CoV-2”. Zostało ono zorganizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

W pierwszej części spotkania uczniowie wysłuchali wykładu dr n. med. Karoliny Markiet z II Zakładu Radiologii GUMed poświęconego metodom obrazowania radiologicznego oraz obrazowi zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ze szczególnym uwzględnieniem płuc. Zapoznali się także z zagadnieniami dotyczącymi organizacji pracy Zakładu Radiologii w czasie pandemii, a także wpływu pandemii na bieżącą pracę i naukę studentów oraz szkolenie młodej kadry. W czasie ćwiczeń, które poprowadziły: lek. med. Paulina Kalinowska, lek. med. Agata Durawa oraz lek. med. Kaja Klein-Awerjanow uczniowie mieli możliwość zapoznania się za pomocą prezentacji wideo z metodami obrazowania oraz prawidłową anatomią ośrodkowego układu nerwowego, płuc i serca. Podczas ćwiczeń podjęto także próbę omówienia wybranych przypadków diagnostycznych związanych z zakażeniami człowieka.

Historia kołem się toczy?5.000.000.000 die?Diagnostyka obrazowa klatki piersiowejTK klatki piersiowejOśrodkowy układ nerwowyPrezentacja wideo zabiegu na tętnicy szyjnej