Zanim lek trafi do apteki, czyli poszukiwania substancji leczniczych – relacja ze spotkania akademickiego na GUMed

Przykładowe syntezy substancji leczniczych17 października 2020 r. odbyło się online na platformie Zoom kolejne spotkanie akademickie dla uczniów szkół ponadpodstawowych zorganizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Spotkanie zainaugurował wykład „Zanim lek trafi do apteki, czyli poszukiwania substancji leczniczych” wygłoszony przez dr hab. n. farm. Anitę Kornicką, kierownik Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Podczas swojego wystąpienia dr hab. n. farm. Anita Kornicka omówiła klasyczne i nowoczesne sposoby poszukiwania leków, m.in. pozyskiwanie substancji biologicznie aktywnych z naturalnych źródeł, modyfikacje istniejących związków bioaktywnych, przypadkowość (serendipity), wykorzystanie niespodziewanych działań niepożądanych znanych substancji leczniczych oraz wysokowydajne badania przesiewowe nowych związków.

Z praktyką laboratoryjnej syntezy związków chemicznych zaznajamiali uczniów pracownicy Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych – dr inż. Monika Lahutta oraz dr n. farm. Łukasz Balewski. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych zademonstrowano syntezę wybranych związków chemicznych oraz omówiono techniki identyfikacji struktury chemicznej, takie jak spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego oraz spektrometria mas. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznania się z podstawami modelowania komputerowego cząsteczek chemicznych.

W przerwie między zajęciami mgr Klaudia Antoniak, doktorantka w Zakładzie Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska, wyjaśniła wpływ procesu oddychania na zjawisko stresu oraz zaprezentowała serię uspokajających ćwiczeń oddechowych.

Co to jest lek?Naturalne źródła leków – roślinyWydzielony osad amidu kwasu p-acetylosulfanilowego...Przemysłowa produkcja sulfanilamiduAnaliza substancji leczniczejSchemat cząsteczkiWłaściwości powierzchniUspokajające ćwiczenie oddechoweDziękuję za uwagę