Zanim lek trafi do apteki, czyli poszukiwania substancji leczniczych – relacja ze spotkania akademickiego na GUMed

Przykładowe syntezy substancji leczniczych17 października 2020 r. odbyło się online na platformie Zoom kolejne spotkanie akademickie dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zorganizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Spotkanie zainaugurował wykład „Zanim lek trafi do apteki, czyli poszukiwania substancji leczniczych” wygłoszony przez dr hab. n. farm. Anitę Kornicką, kierownik Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Podczas swojego wystąpienia dr hab. n. farm. Anita Kornicka omówiła klasyczne i nowoczesne sposoby poszukiwania leków, m.in. pozyskiwanie substancji biologicznie aktywnych z naturalnych źródeł, modyfikacje istniejących związków bioaktywnych, przypadkowość (serendipity), wykorzystanie niespodziewanych działań niepożądanych znanych substancji leczniczych oraz wysokowydajne badania przesiewowe nowych związków.

Z praktyką laboratoryjnej syntezy związków chemicznych zaznajamiali uczniów pracownicy Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych – dr inż. Monika Lahutta oraz dr n. farm. Łukasz Balewski. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych zademonstrowano syntezę wybranych związków chemicznych oraz omówiono techniki identyfikacji struktury chemicznej, takie jak spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego oraz spektrometria mas. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznania się z podstawami modelowania komputerowego cząsteczek chemicznych.

W przerwie między zajęciami mgr Klaudia Antoniak, doktorantka w Zakładzie Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska, wyjaśniła wpływ procesu oddychania na zjawisko stresu oraz zaprezentowała serię uspokajających ćwiczeń oddechowych.

Co to jest lek?Naturalne źródła leków – roślinyWydzielony osad amidu kwasu p-acetylosulfanilowego...Przemysłowa produkcja sulfanilamiduAnaliza substancji leczniczejSchemat cząsteczkiWłaściwości powierzchniUspokajające ćwiczenie oddechoweDziękuję za uwagę