Powszechność promieniowania – czy to bezpieczne?

Powszechność promieniowania – czy to bezpieczne?24 października 2020 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z fizyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych pt. „Powszechność promieniowania – czy to bezpieczne?”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams, co spowodowane było zaistniałą sytuacją epidemiczną i obostrzeniami w związku z przejściem miasta Gdynia do strefy czerwonej.

Na wstępie omówiono sprawy formalne i przeprowadzono test weryfikujący wiedzę uczniów dotyczącą tematyki zajęć. Następnie odbył się dwugodzinny wykład oraz trwająca cztery godziny lekcyjne część praktyczna – ćwiczeniowa i laboratoryjna.

Podczas wykładu uczniowie poznali rodzaje promieniowania występujące w otoczeniu człowieka. Poznali również przyrządy służące do wykrywania tego promieniowania. Wykład urozmaicony był pokazami.

Kolejne zajęcia odbywały się w grupach ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Uczniowie uczestniczyli w prowadzeniu eksperymentów pomiarowych oraz weryfikacji modeli matematycznych dotyczących rozchodzenia się różnych rodzajów promieniowania. Chętnie zadawali pytania i rozwiązywali stawiane przed nimi problemy.

Spotkanie zakończono testem końcowym. Analiza porównawcza testu wstępnego i końcowego wykazała, że w trakcie spotkania uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności związane z tematyką zajęć.

RADIOACTIVESiwert – jednostka dawki promieniowaniaDziałanie różnych dawek promieniowania na organizm człowiekaPrzyrząd pomiarowyWzory i wykresyPrzyrząd pomiarowy podczas pomiaruPrzyrządy pomiarowePrzyrząd pomiarowy w rękach badaczaUrządzeniePrzyrząd pomiarowy podczas pomiaruEksperyment