Java, popularny język implementacji współczesnych koncepcji programistycznych

Java, popularny język implementacji współczesnych koncepcji programistycznych7 listopada 2020 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z informatyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych pt. „Java, popularny język implementacji współczesnych koncepcji programistycznych”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Wszyscy uczestnicy wyrazili zgodę na taką formułę zajęć. Przed planowanym spotkaniem (4 listopada) otrzymali indywidualne dane do logowania umożliwiające dostęp do platformy.

Na początku spotkania, które rozpoczęło się o godz. 10:00, omówiono sprawy formalne i przeprowadzono test weryfikujący wiedzę uczniów. Następnie odbył się dwugodzinny wykład oraz trwająca 4 godziny lekcyjne część praktyczna spotkania (laboratorium).

Wykład poprowadził prof. UMG dr hab. inż. Włodzimierz Filipowicz. Wyjaśnił, z czego wynika duża popularność języka programowania Java oraz czym jest i do czego jest potrzebne programowanie obiektowe. Przybliżył także pojęcia takie jak: klasa, obiekt czy dziedziczenie.

W następnej części spotkania zajęcia odbywały się równolegle w dwóch grupach laboratoryjnych. Uczniowie zostali przed spotkaniem poproszeni o zainstalowanie wykorzystywanego w trakcie zajęć wolnego oprogramowania (Eclipse Java, Oracle). Podczas części laboratoryjnej mieli dzięki temu możliwość napisania programu, który można uruchomić na własnym telefonie lub innym urządzeniu mobilnym. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie zadawali pytania i rozwiązywali stawiane przed nimi problemy.

Spotkanie zakończono testem kompetencji. Analiza porównawcza wyników testu wstępnego i końcowego wykazała, że w trakcie spotkania uczniowie zdobyli nową wiedzę i umiejętności związane z tematyką zajęć.

Uczestnicy przybyli na spotkanieDlaczego programowanie obiektowe?Czym jest klasa?Tworzenie klasyProgramowanie