Tworzymy aplikacje mobilne – Android Studio

Tworzymy aplikacje mobilne – Android Studio5 grudnia 2020 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z informatyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych pt. „Tworzymy aplikacje mobilne – Android Studio”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Wszyscy uczestnicy wyrazili zgodę na taką formułę zajęć. Przed planowanym spotkaniem (3 grudnia) otrzymali indywidualne dane do logowania umożliwiające dostęp do platformy.

Na początku spotkania, które rozpoczęło się o godz. 10:00, omówiono sprawy formalne i przeprowadzono test weryfikujący wiedzę uczniów (przy użyciu narzędzia Microsoft Forms). Następnie odbył się dwugodzinny wykład oraz trwająca 4 godziny lekcyjne część praktyczna spotkania (laboratorium).

Wykład poprowadził mgr Paweł Szyman, pracownik Katedry Systemów Informacyjnych i opiekun koła naukowego E-biznesu działającego w strukturach UMG. Omówił rodzaje systemów operacyjnych na urządzenia mobilne oraz różne ich zastosowania. Wyjaśnił strukturę i możliwości platformy Android. Przedstawił najbardziej popularne środowisko, jakim jest Android Studio. Uczniowie zapoznali się z procesem instalacji środowiska oraz uruchomieniem emulatora na komputerze.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy mieli okazję napisać dwie proste aplikacje, które pozwoliły im szybko zaznajomić się ze środowiskiem oraz emulatorem aplikacji. Dodatkowo zaprezentowano im instalację przykładowej aplikacji na smartfonie. Projektem końcowym było napisanie prostej gry na smartfon z systemem Android. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie zadawali pytania i rozwiązywali stawiane przed nimi problemy.

Spotkanie zakończono testem kompetencji. Analiza porównawcza wyników testu wstępnego i końcowego wykazała, że w trakcie spotkania uczniowie zdobyli nową wiedzę i umiejętności związane z tematyką zajęć.

Uczestnicy przybyli na spotkaniePlan prezentacjiSystemy mobilne – teraz i kiedyśCo to jest android – składoweCel zajęćTworzymy