Światło w odkrywaniu tajemnic morza

Światło w odkrywaniu tajemnic morza

5 grudnia 2020 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z fizyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych pt. „Światło w odkrywaniu tajemnic morza”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Na wstępie omówiono sprawy formalne i przeprowadzono test weryfikujący wiedzę uczniów dotyczącą tematyki zajęć. Następnie odbył się dwugodzinny wykład oraz trwająca 4 godziny lekcyjne część praktyczna spotkania.

Podczas wykładu uczniowie poznali zjawiska fizyczne zachodzące w toni morskiej oraz przyrządy służące do badania obszarów morskich. Wykład urozmaicony był o pokazy.

W następnej części spotkania zajęcia odbywały się w grupach. Uczniowie uczestniczyli w prowadzeniu eksperymentów pomiarowych na próbkach wody morskiej z użyciem przyrządów do badań środowiskowych morza wykorzystujących zjawiska fizyczne zachodzące w tego typu zbiornikach wodnych. Ponadto uczestnicy zajęć dokonywali analizy wyników z wykorzystaniem matematycznych metod opracowania danych pomiarowych.

Spotkanie zakończono testem kompetencji. Analiza porównawcza wyników testu wstępnego i końcowego wykazała, że w trakcie spotkania uczniowie zdobyli nową wiedzę i umiejętności związane z tematyką zajęć.

Test wstępnyPokazPokaz ze światłemPokaz ze światłemSprzęt do pokazuPokaz z mieszaniem barw podstawowychSprzęt do pokazuPokaz z mieszaniem barw podstawowychPróbka wody