Otoczenie magnetyczne

Otoczenie magnetyczne13 marca 2021 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z fizyki pt. „Otoczenie magnetyczne”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Na wstępie omówiono sprawy formalne i przeprowadzono test weryfikujący wiedzę uczniów związaną z tematyką zajęć. Następnie odbył się dwugodzinny wykład oraz cztery godziny lekcyjne zajęć praktycznych i laboratoryjnych.

Wykład urozmaicony był licznymi pokazami. Zaznajomił uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi magnetyzmu naturalnego oraz generowanego przez świat techniki. Uczniowie mieli także możliwość poznać aspekty ekologiczne związane z magnetyczną modyfikacją przestrzeni.

W następnej części spotkania zajęcia odbywały się w grupach ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Uczniowie brali udział w przeprowadzeniu eksperymentów pomiarowych związanych z polem geomagnetycznym oraz polem pochodzącym od przewodników z prądem. Przeprowadzili także analizę uzyskanych wyników.

Spotkanie tradycyjnie zakończono testem.

Test wstępnyPokazPrezentacjaPokazPokazPokazPokazPokazPokazPokaz