Lektury w lustrze ekranu, czyli o adaptacji filmowej

Lektury w lustrze ekranu, czyli o adaptacji filmowej

Mimo pandemii, choć właściwiej byłoby powiedzieć: wbrew niej, 20 marca 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie akademickie z zakresu kompetencji społecznych. Tym razem wykładowcy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego zaproponowali uczniom klas 7 i 8 szkoły podstawowej zajęcia poświęcone zagadnieniu adaptacji filmowej. Spotkanie odbyło się za pomocą aplikacji Teams.

O godzinie 10.00 wykład podejmujący wspomnianą tematykę poprowadziła dr Maria Szoska. Wykładowczyni, przywołując m.in. takie przykłady adaptacji filmowej dzieł literackich, jak „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy, „Romeo i Julia” Baza Luhrmana czy „Kamienie na szaniec” Roberta Glińskiego, wyjaśniła znaczenie „twórczej zdrady”. Podejmowane rozważania koncentrowały się wokół odpowiedzi na pytania: kiedy zdrada jest twórcza, a kiedy staje się przykładem destrukcji? W jakich sytuacjach jesteśmy skłonni dać adaptatorowi szerszy margines wolności, a kiedy oskarżamy go o zdradę pierwowzoru?

Druga część wykładu realizowanego za pomocą aplikacji Teams dotyczyła z kolei problematyki związanej z adaptowaniem poezji. Tu przywołano takie przykłady, jak „Świteź” Kamila Polaka czy „Świteziankę” sióstr Bui-Ngoc; oba będące adaptacjami ballad Adama Mickiewicza o tych samych tytułach.

Po wykładzie uczestnicy zostali podzieleni na ćwiczeniowe grupy, tak by dalsza część spotkania mogła mieć warsztatowy charakter. Ćwiczenia poprowadzili dr Maria Szoska i prof. dr hab. D. Szczukowski. Profesor Szczukowski wziął na warsztat „Kamienie na szaniec” Roberta Glińskiego, podejmując z uczniami zagadnienie historycznej prawdy. Dzięki prezentacji, dyskusji i stawianiu uczestników w sytuacjach problemowych zajęcia, mimo formy online, były aktywizujące. Równolegle ćwiczenia prowadziła dr Maria Szoska, badając retoryczne aspekty filmowej opowieści sióstr Bui-Ngoc („Świtezianki”).

LekturaO adaptowaniu poezjiAdaptacja „Świtezianki” sióstr Bui-NgocAdaptacja „Świtezi” Kamila Polaka