Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

17 kwietnia 2021 r. Gdański Uniwersytet Medyczny przeprowadził na platformie ZOOM spotkanie akademickie w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” pt. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w Oddziale Intensywnej Terapii z udziałem pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznej i intensywnej opieki”.

W pierwszej części spotkania uczniowie szkół ponadpodstawowych wysłuchali wykładu przeprowadzonego przez dr hab. Wiolettę Mędrzycką-Dąbrowską poświęconego resuscytacji krążeniowo-oddechowej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki, który zajmuje się leczeniem chorych w ostrych stanach zagrożenia życia, wymagających intensywnego nadzoru i terapii. Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii są zatrudniani lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii oraz zespół pielęgniarski ze specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki.

Następnie mgr Katarzyna Czyż-Szypenbejl omówiła na czym polega specjalizacja pielęgniarstwa anestezjologicznej i intensywnej opieki – jedna z najtrudniejszych specjalizacji w Polsce i na świecie. W czasie ćwiczeń, które prowadziła dr Katarzyna Lewandowska uczniowie mieli możliwość zapoznania się z metodami udrażniania dróg oddechowych i prowadzenia wentylacji układu oddechowego w warunkach symulacji medycznej. Natomiast dr Katarzyna Kwiecień-Jaguś zapoznała uczniów z wytycznymi dotyczącymi przygotowywania leków do znieczulenia i terapii prowadzonej przez pielęgniarki anestezjologiczne. Przedstawiła również najczęstsze błędy medyczne, które mogą nastąpić podczas wykonywania procedur anestezjologicznych.

Uczniowie wykazywali bardzo duże zainteresowanie tematyką spotkania. Na czacie zadawali pytania, na które odpowiadały osoby prowadzące zajęcia. Pytania dotyczyły wielu zagadnień, od specjalistycznej terminologii do możliwości przyszłego kształcenia w kierunku pielęgniarstwa anestezjologicznego.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej TerapiiNagłe zatrzymanie krążeniaDefibrylacjaProwadząca zajęciaCzym jest symulacja medyczna?Sprzęt do ćwiczeń w warunkach symulacji medycznejSymulacja medycznaIntubacja dotchawicza